Het New Jersey Profiel

Het grootse gedeelte van de DELTA BLOC® systemen is gebaseerd op het "New Jersey Profiel".  Dit profiel werd ontwikkeld nabij New Jersey (VS) in de late jaren vijftig. Sindsdien is deze vorm bekend als het New Jersey Profiel en wordt het wereldwijd gebruikt als wegafbakeningssysteem.

Uit de meer dan 130 botsproeven die door DELTA BLOC® zijn uitgevoerd, is o.a. gebleken dat het risico op de zogenaamde "roll over" van het voertuig opmerkelijk laag is en eerder te maken heeft met de reactie van de bestuurder dan met het profiel.  Tevens ligt de ASI waarde of schokindex voor alle DELTA BLOC® systemen met het "New Jersey Profiel" onder de grenswaarde van 1,4 (ASI B), die in algemeen als zeer veilig wordt beschouwd voor de inzittenden van personenauto's.

 

 

Basis

De basis is van structureel belang en zorgt ook voor een goede afwatering.

Afbuigvlak

Het grootste deel van alle botsingen met het wegafbakeningssysteem gebeurt onder een flauwe hoek van maximaal 12°. Door het afbuigvlak van het New Jersey Profiel wordt het voertuig terug naar de rijstrook geleid. Een direct contact tussen voertuig en betonelement wordt meestal vermeden.

Stootplaat

De stootplaat belet, tezamen met de stalen trekband en de koppelingen, de doorbraak van voertuigen en zorgt voor een zo hoog mogelijke veiligheid.

 

Smalle elementen

Werven moeten vaak op een hoog niveau beveiligd worden, zowel voor de verkeersdeelnemers als voor de wegarbeiders, en dit terwijl de beschikbare ruimte vaak zeer beperkt is.  Het DELTA BLOC® systeem DB65S is speciaal voor deze situatie ontwikkeld.

 

Onderdelen

De smalle elementen bestaan uit een betonwand met twee thermisch verzinkte stalen voeten voor de stabiliteit.

Rubberen oplegging

Per element van 6m zorgen vier rubberen opleggingen enerzijds voor een stabiele plaatsing en anderzijds voor een afstand tussen het wegdek en het element waardoor regenwater onder het element kan doorstromen.

Verzinkte stalen voet

De stalen voeten kunnen zonder nadelige gevolgen door een voertuig bereden worden.  Tevens bestaat de mogelijkheid om deze stalen voeten geel te schilderen waardoor de zichtbaarheid beter wordt en de wegmarkering wordt aangevuld.