Visie

Als bedrijf moet men voortdurend keuzes maken. Het resultaat van elke gemaakte keuze heeft bijna altijd een belangrijke impact, zowel direct als indirect, op alle aspecten van de onderneming.

Er is een directe interactie tussen de kwaliteit van de producten, het noodzakelijke investeringsniveau en het verkoopsproces. Om dit hele proces in goede banen te leiden is een consequente bedrijfsvisie van uitermate groot belang. Een investeringsbeslissing, de productie en de verkoop zijn een ketting.

Omnibeton vertaalt dit in een aantal strategische keuzes waarop de meeste beslissingen gestoeld zijn en afgetoetst worden.

Omnibeton gaat uit van een kapitaalsintensief model, waarbij constant de nodige investeringen worden gedaan om het de werknemers mogelijk te maken om de (productie)doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke wijze te kunnen bereiken. Dit model wordt verkozen boven het alternatief waarbij enkel gekozen wordt voor personeelsuitbreiding binnen de bestaande omgevingsfactoren.  De gevoerde politiek resulteert echter ook in een meer duurzame en gecontroleerde groei, die stabieler is en daardoor uiteindelijk meer werkzekerheid biedt.
Omnibeton heeft steeds geopteerd  voor producten met een hoge toegevoegde waarde .

Omnibeton hanteert ook op rendementsvlak een lange termijnvisie, wat voor een groot deel gedragen wordt, door de familiale achtergrond en niet-beurs genoteerd zijn van de onderneming.
Elke onderneming die deze doelstelling hanteert, moet dit invullen op basis van criteria die in haar bedrijfstak passen. Omnibeton realiseert dit door kennis van mature en complexe producten die zich situeren in nichemarkten in te kopen en hiervoor afzetmarkten te (helpen) creëren. Dit in tegenstelling tot een politiek die zich richt op het inpalmen van een percentage van bestaande markten die eerder gericht zijn op  massafabricatie. Kwaliteit gaat dan ook altijd voor kwantiteit.

Omnibeton wil ook een trendsetter zijn en blijven, en kiest onvoorwaardelijk voor innovatie. De onderneming wil binnen haar aangeboden pallet eerder totale en vaak projectgebonden oplossingen bieden dan te kiezen voor traditionele producten die anderen al aanbieden. Dit betekent vaak, maar uiteraard niet altijd, dat men voor deze extra dienstverlening ook een extra vergoeding kan bedingen of een equivalent concurrentieel voordeel heeft.
De onderneming wil ook duurzaam ondernemen, en tracht in haar productengamma en benadering ook zo veel mogelijk ethische, milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten te integreren. Alle medewerkers putten hieruit zowel directe voordelen, o.a. op het vlak van arbeidsomstandigheden, maar ook veel arbeids- en ondernemingsvreugde, omdat er een onmiddellijk verband kan gelegd worden met deze indicatoren en de geproduceerde en geïnstalleerde producten. Dit wordt het best benadrukt door de positieve maatschappelijke effecten van de betere, veiligere en gezondere weginfrastructuur die bereikt wordt door Delta Bloc veiligheidsafbakeningen en de Faseton geluidswerende schermen. We develop safety, We create silence.

Naar de klanten toe wil omnibeton alleen de beste kwaliteit leveren.  Zelfs al is er geen keurmerk voor bepaalde producten, indien de klant het vraagt zal er zonder probleem een partijkeuring plaatsvinden.
Omnibeton staat voor haar producten garant voor een BENOR-kwalitieit. Ook de CE markering in het hoogste niveau garandeert de duurzaamheid van onze systemen.
Ook binnen het aankoopbeleid wordt eerst naar kwaliteit gekeken en dan pas naar prijs, alhoewel dit aspect niet uit het oog mag worden verloren. Omnibeton streeft daarom ook op dit vlak naar partnerships en lange termijn. Er is bovendien een gezond evenwicht tussen outsourcing en eigen fabricatie. Niet kernactiviteiten worden meestal uitbesteed aan competente partners. Voor kernactiviteiten worden geval per geval afgewogen wat strategisch de beste keuze is, ook omdat dit vaak een hogere flexibiliteit oplevert. Toch blijft de algemene leuze dat wat we zelf beter kunnen en ook beter doen, ook in eigen handen gehouden wordt.

Voldoende flexibiliteit is erg belangrijk, en geeft ons de juiste wapens om te kunnen inspelen op alle mogelijke vragen van de markt en haar omgeving. Ook in dit geval wordt gestreefd naar de juiste mix tussen betrouwbare en correcte processen enerzijds, en anderzijds het verzeilen in een administratieve mallemolen die niet alleen een eigen leven gaat leiden, maar dit op termijn ook nog oplegt aan andere beleidsdomeinen door de beperkingen die er automatisch uit voortvloeien.
Deze hele benadering resulteert in een hogere loyauteit en getrouwheid, zowel bij personeel, als bij klanten, leveranciers en andere partners, dan deze die in onze sector gebruikelijk is.

De kern van dit beleid zit vervat in de missie die wij hoog in ons vaandel voeren:
"maximale tevredenheid bereiken van zowel onze klanten en onze leveranciers, als van ons personeel, en dit door de kwaliteit van onze producten en door het verlenen van een stipte en correcte service"

Wij streven dit permanent na door ethisch en correct ondernemerschap, waarbij alle partijen belangrijk zijn. Wij zijn er van overtuigd dat dit de enige juiste manier is om succesvol te zijn en dit in de toekomst ook te blijven.