Installatie

Onafhankelijk van het systeem gebeurt de installatie van ieder DELTA BLOC® element grotendeels op dezelfde manier.  De installatie wordt opgedeeld in de volgende stappen:

Ondergrond

De ondergrond moet vlak zijn en voldoende draagvermogen hebben.  De elementen worden, afhankelijk van de toepassing en het systeem, op de wegverharding of op een verdichte fundering geplaatst.  Bij enkele speciale systemen worden de elementen ingewerkt in de wegverharding.  De begin- en eindelementen worden altijd met de ondergrond verankerd.

Transport van de elementen naar de werf

Plateauwagens leveren de elementen aan op de werven. Afhankelijk van het systeem, kan 1 vrachtwagen tot 20 elementen vervoeren.

Installeren

Rekening houdend met de beschikbare ruimte kunnen de DELTA BLOC® elementen geplaatst worden met een kraanwagen of met een bandenkraan.  DELTA BLOC® elementen worden altijd geplaatst met een speciale DELTA BLOC® klem waardoor schade voorkomen wordt.

Inpassen van de koppeling

Om de DELTA BLOC® elementen te verbinden, worden gegalvaniseerde stalen koppelingen gebruikt.  Zo vormen ze een doorlopende aangespannen ketting en is het beveiligingssysteem klaar voor gebruik.

Installatietijd

Afhankelijk van het systeem kan één installatieteam tot 2.500m per werkdag/nacht  installeren.  Door de korte montagetijd blijft de hinder voor de verkeerstroom tot een minimum beperkt.  Indien nodig kunnen meerdere installatieteams ingezet worden.  Voor tijdelijke installaties hebben wij op die manier al 10km geïnstalleerd in één nacht.