Algemeen

DELTA BLOC® is een modern veiligheidsafbakeningssysteem dat bestaat uit aan elkaar gekoppelde geprefabiceerde betonnen elementen.  Door het DELTA BLOC® systeem blijven zowel persoonlijke als materiële schade bij ongelukken op de weg tot een minimum beperkt.

Een veiligheidsafbakeningssysteem heeft volgende functies :

 • Geeft bescherming tegen doorbraak bij een aanrijding
 • Geeft de inzittenden bescherming door een gunstige schokindexwaarde
 • Geeft bescherming aan de overige weggebruikers door het voertuig terug op de rijbaan te leiden

Aan veiligheidsafbakeningssystemen worden zeer uiteenlopende eisen  gesteld :

 • Een snelle montage van de elementen waardoor er minimaal hinder is voor de verkeersdoorstroming
 • Voldoende weerstand tegen lichte en middelzware aanrijdingen
 • Na een zware aanrijding moeten de beschadigde elementen eenvoudig en snel vervangen kunnen worden
 • Minimale onderhoudskosten

Het unieke productenpakket van DELTA BLOC® biedt voor iedere situatie een specifieke oplossing.  DELTA BLOC® combineert een zo groot mogelijke zekerheid met een gunstige verhouding tussen investeringskosten en beheerskosten. DELTA BLOC® is erin geslaagd om de voordelen van stalen vangrails (o.a. flexibiliteit) te combineren met de voordelen van betonnen systemen (duurzaamheid, onderhoudsarm).  Tegelijkertijd is DELTA BLOC® er ook in geslaagd om de nadelen van beide systemen te verbeteren (denk maar aan de beperkte levensduur van stalen vangrails en de hoge schokindex van sommige betonnen systemen).

De belangrijkste productkenmerken van DELTA BLOC® systemen zijn :

 • Het ideale New Jersey profiel
 • De gepatenteerde doorlopende DELTA BLOC® trekwapening
 • De gepatenteerde DELTA BLOC® stalen koppeling
 • Vrije plaatsing zonder of met beperkte verankering in de ondergrond
 • Door de modulaire bouwwijze is het mogelijk om zonder onderbreking het veiligheidsniveau te wijzigen en/of aan te passen