Systeemovergangen

omnibeton beschikt over een ruim pakket overgangssytemen, die de overgang vormen van DELTA BLOC® systemen naar ofwel stalen vangrails ofwel in situ gestorte barriers (zowel naar STEP als naar het geteste NJ-profiel H80cm in situ).

Voornaamste eigenschappen :

  • Hoog kerend vermogen H2
  • Geringe constructiebreedte
  • Geringe werkingsbreedte W3 en W4