Geteste veiligheid

De uit te voeren botsproeven zijn nauwkeurig gedefinieerd in de NBN EN 1317.  Hierdoor is het mogelijk om veiligheidsafbakeningssystemen van verschillende ontwerpen en van verschillende materialen met elkaar te vergelijken.  Na een positieve test kan elk product beschreven worden aan de hand van diverse parameters. Deze bestaan voornamelijk uit:

  • het kerend vermogen (van T1 tot H4b)
  • de werkingsbreedte (van W1 tot W8)
  • de schokindex (ASI A of ASI B)

Hierdoor is het mogelijk om stalen systemen, houten systemen, in situ gestorte betonnen systemen en prefab betonnen systemen, onafhankelijk van hun ontwerp te beoordelen en de eigenschappen bij een aanrijding met elkaar te vergelijken.

Op basis van meer dan 100 positieve crash-tests en tientallen jaren ervaring op de Europese wegen, is gebleken dat de DELTA BLOC® producten de volgende essentiële kwaliteiten bezitten:

 

Hoge veiligheid voor inzittenden van personenwagens

DELTA BLOC® voertuigkerende constructies bestaan uit prefab betonelementen met een New Jersey profiel, die meestal los op de ondergrond worden geplaatst.  Enkele systemen worden met de ondergrond verankerd of worden aan de achterzijde aangestort met een betondruklaag of worden geïntegreerd in de wegverharding.  Voor alle systemen geldt hetzelfde principe: de elementen worden door middel van een gepatenteerd koppelingssyteem onderling verbonden en vormen zo een samenhangende ketting van elementen.

Naast het moderne New Jersey profiel beschikken de DELTA BLOC® elementketens ook over het vermogen om bij een botsing een groot deel van de botsenergie te absorberen.  Dit gebeurt doordat de elementenketen verschuift of iets kantelt.  Op deze wijze wordt een groot deel van de botsenergie opgenomen.

Voor de inzittenden van het botsende voertuig betekenen deze innovaties een geringere kans op letsel en daardoor de hoogst mogelijke bescherming.

Zekerheid tegen doorbraak

Zelfs in het geval van een zware aanrijding, biedt het DELTA BLOC® systeem de hoogst mogelijke bescherming tegen doorbraak van het voertuig. Wij beschikken over verschillende systemen die getest zijn op het hoogste niveau van kerend vermogen H4b.

Geringe verplaatsing van de elementen

De ruimte die nodig is om DELTA BLOC® systemen te installeren is vaak beperkter dan voor andere systemen, dit doordat de verplaatsing bij een aanrijding meestal kleiner is.