Systemen met geïntegreerd geluidsscherm

Systemen met geïntegreerd geluidsscherm maken ook deel uit van de permanente beveiligingssystemen. Zowel voor de middenberm als voor de zijberm van auto(snel)wegen zijn er geteste beveiligingssystemen die zowel zorgen voor een hoge geluidsabsorptie als geluidsisolatie. De vermindering van geluidsweerkaatsing naar de omgeving is afhankelijk van het gebruikte absorptiemateriaal.  De hoge geluidsisolatie wordt behaaldt door de betonnen Delta Bloc® wand.

Voornaamste eigenschappen:

  • Niveaus van kerend vermogen H2 en H4b
  • Geringe systeembreedte
  • Zeer lage werkingsbreedte t.o.v. vergelijkbare systemen
  • Doordachte en efficiënte combinatie van beveiligingssysteem voor voertuigen en geluidsbeperking
  • Variabele wandhoogte, gecrashtest tot 400 cm
  • Bescherming tegen verblinding door tegenliggers (bij installatie in de middenberm)
  • Geen perforatie van de bodem  (plaatsing op een ondiepe fundering of wegverharding waardoor gasleidingen, kabels, riolering, ... niet doorboord kunnen worden)
  • Beperkte verkeershinder  (per dag/nacht 200 lm kan geïnstalleerd worden)