Algemeen

Geluidshinder, ongeacht of deze veroorzaakt wordt door weg- of spoorverkeer, vliegtuigen of bouwwerven, kan de levenskwaliteit van mensen en dieren ernstig negatief beïnvloeden.  In Duitsland heeft onderzoek uitgewezen dat wegverkeer, gevolgd door spoorverkeer, de belangrijkste bron van geluidshinder is. 

Mensen die naast een drukke weg- of spoorweg wonen, hebben vaak last van stress gerelateerde problemen, concentratieverlies en slapeloosheid.  Omdat het verkeer nog alle dagen drukker wordt, zijn beschermende maatregelen meer dan ooit op hun plaats.

De belangrijkste geluidsbron bij wegverkeer is in eerste plaats het rolgeluid van de voorbijrijdende voertuigen.  Daarnaast vullen de motorgeluiden en het aerodynamisch geluid als gevolg van de luchtverplaatsing dit probleem nog aan.  Als basisregels mag men er van uitgaan dat geluidsschermen die ingezet worden om overlast te beperken, het efficiëntst zijn als ze aan volgende voorwaarden voldoen :

Geluidsschermen moeten voldoende hoog zijn om de geluidshinder te beperken.  Te lage schermen hebben dikwijls totaal geen effect.

Een geluidsscherm moet zo dicht mogelijk bij de geluidsbron staan.  Daarom zijn geluidsschermen veel efficiënter dan een geluidswal.  De bovenkant van het geluidsscherm bevindt zich korter bij de geluidsbron dan de top van de aarden wal van gelijke hoogte.

Indien de geluidsmuur te ver achter de veiligheidsafscherming moet geplaatst worden, kan het ook nuttiger zijn om een veiligheidsafscherming met geïntegreerd geluidsscherm te gebruiken.  De geluidsmuur staat op deze manier ook dichter bij de geluidsbron.

Voor snelwegen en expreswegen kan het resultaat ook nog beduidend positief beïnvloed worden door in de middenberm een afscherming te voorzien.  Het scherm bevindt zich dan immers beduidend korter bij de geluidsbron, waardoor de comfortzones buiten de weg vergroot worden.

Geluidsschermen moeten een zo hoog mogelijk absorberend vermogen hebben.  Vandaar dat de materiaalkeuze zeer belangrijk is.  Bij bekledingen met cementgebonden houtvezels heeft onderzoek uitgewezen dat een geluidsabsorptie kan bereikt worden tot 20dB (ééngetalsaanduiding cfr normering).

Het isolerend vermogen van een wand moet zo hoog mogelijk zijn.

De wand moet voldoende lang zijn.  Hij moet ver genoeg voorbij de af te schermen zone lopen.

De levensduur van een geluidswand moet gegarandeerd worden.  Een geluidswand moet niet alleen de eerste jaren efficiënt zijn, maar moet een duurzame oplossing blijven gedurende de hele levensduur.