Installatie

omnibeton beschikt over twee soorten geluidswanden, de vrijstaande schermen en de schermen die verankerd worden in de bodem.

Vrijstaande schermen

omnibeton beschikt over een geluidsscherm met geïntegreerde beveiligingsafbakening (zie ook DELTA BLOC®).  Deze geprefabriceerde betonnen T-panelen worden direct op de wegverharding of fundering geplaatst.  Er dient geen verankering in de bodem voorzien te worden.  Deze wanden zijn voldoende stabiel voor windbelasting en andere krachten door enerzijds hun gewicht en wapening en anderzijds door een voldoende brede basis van 125 cm.  De fundering moet mooi vlak zijn en moet voldoende draagkracht hebben om het gewicht van de elementen te dragen.  Standaard hebben deze schermen een hoogte van 4m, maar andere hoogtes zijn mogelijk op aanvraag.

De installatie van deze vrijstaande schermen is zeer eenvoudig en biedt heel wat voordelen :

  • inheien van steunpalen (vaak het meest tijdrovende werk) is niet nodig.  Hierdoor is er geen doorboring van de ondergrond en kunnen gasleidingen, rioleringssystemen en nutsleidingen niet beschadigd worden.
  • deze elementen worden 'just-in-time' aangeleverd op de werf en kunnen onmiddellijk geïnstalleerd worden (1 ploeg kan tot 100m installeren op 8 uur tijd).  De verkeershinder en dus ook de economische schade wordt hierdoor tijdens de werken tot een absoluut minimum beperkt.
  • aangezien de schermen los staan op de ondergrond, kunnen zij vrij eenvoudig verplaatst worden bij herinrichting van de weg en op dezelfde locatie of elders herbruikt worden.
  • deze schermen zijn voorzien van een geïntegreerde veiligheidsafbakening waardoor bijkomende werken en investeringen voor een afbakening vermeden worden.  Bovendien gebeurt de installatie van de veiligheidsafbakening en de wand in dezelfde  doorlooptijd waardoor de installatietijd extreem beperkt kan worden.
  • indien men niet voldoende vrije ruimte heeft tussen de afbakening en het geluidsscherm, zijn deze vrijstaande schermen de enige ideale oplossing.
  • vrijstaande schermen staan meestal zeer dicht bij de geluidsbron en zijn dus zeer efficiënt.

Schermen verankerd in de bodem

De steunstructuur van deze geluidsschermen bestaat uit verticale profielen, meestal gegalvaniseerde gepoederlakte HEA-profielen.  Deze profielen worden in de ondergrond geheid of aan een zware betonfundering verankerd.  De standaard afstand tussen de profielen bedraagt 5m.  Andere afstanden zijn mogelijk op aanvraag.  De prefab geluidspanelen worden ter plaatse geleverd en worden met een kraan tussen de steunprofielen geschoven en vastgezet.  Tussen de verschillende panelen worden de nodige dichtingsvoegen aangebracht.

 

De werkzaamheden voor de installatie van deze schermen zijn beduidend ingrijpender dan de vrijstaande schermen (opletten voor kabels en buizen in ondergrond, enz...)  Toch hebben deze geluidsschermen ook tal van voordelen :

  • eens de HEA-profielen staan, gaat de installatie zeer snel
  • maatwerk is mogelijk
  • ideaal als geluidsscherm langs spoorwegen
  • esthetisch meer mogelijkheden