NBN EN 14388

Specifiek voor het domein van de geluidswerende schermen bestaan er een aantal normen waaraan dergelijke constructies moeten voldoen. 

De NBN EN 14388 is de algemene norm die ook de CE-markering regelt.  Op zijn beurt verwijst deze norm naar een reeks technische normen die de beproevingsmethodes, classificaties en procedures omschrijven voor de akoestische eigenschappen (NBN EN 1793-1, -2), de niet-akoestische eigenschappen (NBN EN 1794-1) en voor de prestatiebeoordelingen op lange termijn (NBN EN 14389-1, -2).