Systemen voor wegverkeer

Omnibeton beschikt over twee geluidswerende systemen die kunnen gebruikt worden langsheen de (snel)wegen.

Faseton geluidsmuren

Deze geluidsschermen bestaan uit een gewapend prefab betonpaneel aan één zijde bekleed met een geluidsabsorberende houtvezelcement absorber type Faseton.  Afhankelijk van het type Faseton absorber, bekomt men een geluidsabsorptie van 10 dB tot 20 dB. Deze prefabpanelen hebben standaard een afmeting van 1x5m.  Andere afmetingen zijn mogelijk.  De panelen worden tussen HEA-profielen geplaatst.  Met gemak kunnen hoogtes tot 6m en meer bereikt worden.

De afwerking van de achterzijde is standaard geborsteld.  Andere structuren zijn mogelijk op aanvraag.

Zowel horizontaal als vertikaal worden de nodige dichtingsvoegen aangebracht zodat de geluidsisolatie van > 35dB gegarandeerd wordt.

De voornaamste eigenschappen van deze schermen :

  • snel en gemakkelijk te installeren
  • esthetisch zeer veel mogelijkheden  (verschillende structuren, verschillende kleuren, landscape patronen, ...)
  • levensduur > 50 jaar
  • geluidsisolatie > 35 dB

 

Deltabloc® geluidsmuren

Indien er tussen de veiligheidsafbakening en het geluidsscherm niet voldoende ruimte beschikbaar is (geluidsscherm mag niet binnen de werkingsbreedte van de veiligheidsafbakening staan), dan beschikt omnibeton over de ideale oplossing, nl een beveiligingssysteem DELTA BLOC® met geïntegreerd geluidsscherm.

Deze schermen hebben tal van voordelen :

  • positief getest volgens NBN EN 1317-2  (kerend vermogen tot H4b)
  • geen perforatie van de bodem (plaatsing op een ondiepe fundering of wegverharding, waardoor gasleidingen, kabels , rioleringen ... niet doorboord kunnen worden)
  • beperkte verkeershinder bij installatie (per dag/nacht kan tot 200 lm geïnstalleerd worden)
  • ideaal als geluidsscherm voor middenberm
  • staat zeer dicht bij geluidsbron en is daardoor zeer efficiënt